etimesgut_köyü_inşaa_edilirkenbgbgbg.jpg

ATATURK

AND

E  T  İ  M  E  S  G  U  T

  Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yeni bir milletin oluşmasında gerekli olan birçok unsurları birlikte tasarlamıştır. Bir taraftan çağdaş/modern bir ülkeyi oluşturabilmek için gerekli inkılaplar ortaya konulurken diğer taraftan bunların hayata geçirilebilmesi için sahada operasyonel uygulamalar gerekmektedir. Öncelikle kırsal kalkınmaya örnek olacak köy kalkınmasını teşvik edecek bir uygulama başlatılır. Ulaşım açısından Ankara-Eskişehir demiryolu güzergâhında olan, Ankara’ya yakın, uygun bir arazi olarak Ahi Mesut çiftliği vardır. Bu çiftlik, Gazi Mustafa Kemal’in bizzat imzaladığı, 16 Mayıs 1928 tarih ve 6639 sayılı kararname ile satın alınarak, 28 Mayıs 1928 tarih ve 6694 sayılı kararname ile de Ahi Mesud Numune Köyünün kurulmasına karar verilir. Numune Köye yerleştirilecek 50 hanelik Bulgaristan’dan göç eden muhacirlerin buraya yerleştirilebilmesi için köyün hazırlanan planına göre inşaatına hemen başlanılır. 10 Haziran 1928 tarih ve 6723 sayılı Kararname ile Ahi Mes’ud’un kıştan evvel tamamlanması ve göçmenlerin bu evlere yerleştirilmesine ilişkin karar alınır. 28 Mayıs’ta kurulmasına karar verilen, tüm Türkiye’ye örnek olması istenen 50 haneli yerleşim merkezi olan Ahi Mesud, aynı yılın 10 Aralık tarihinde tamamlanarak 6 ay gibi kısa bir sürede başarıya ulaşmıştır. Aynı zamanda Köy’ün statüsü değiştirilerek 1 Haziran 1928 tarihinde Ahi Mes’ud nahiyesi olmuştur.

  Bütün bu çalışmalar açıkça göstermektedir ki Ahi Mesud Numune Köyünün kuruluşundan itibaren burada yaşayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgilenmeye hatta bizzat ziyaret edilerek çalışmaların yerinde takibine kadar Gazi Mustafa Kemal’in yakın ilgi, bilgi, gözetim ve denetiminde gerçekleştirilmiştir. Hatta Etimesgut’un ismi de bizzat kendileri tarafından konulmuştur. Bu konulara ilişkin detaylı bilgiler ileriki bölümlerde belgeleriyle birlikte yer almaktadır.