Sempozyum Sekretaryası

Yrd. Doç. Dr. Bahattin Demirtaş                                   Gazi Üniversitesi

Dr. Tekin Önal                                 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Haluk Ölçekçi                                                          Gazi Üniversitesi

Ar. Gör. Hayrullah Yanık                                     Pamukkale Üniversitesi